Vishay Metallised Polyester

Vishay 15nF 400V MKT368 Series
VPC1534

Vishay 15nF 400V MKT368 Series

Metallised Polyester 15nF 400V 10% Flame retardant epoxy encapsulation. Dims. 4 x 11 x 12.5mm Lead pitch 10mm. Vishay Part BFC236855153
£0.64
Add:
Vishay 100nF 100V MKT368 Series
VPC1041

Vishay 100nF 100V MKT368 Series

Metallised Polyester 100nF 100V 10% Flame retardant epoxy encapsulation. Dims. 4 x 13 x 12.5mm Lead pitch 10mm. Vishay Part BFC236825104
£0.67
Add:
Vishay 100nF 250V MKT368 Series
VPC1042

Vishay 100nF 250V MKT368 Series

Metallised Polyester 100nF 250V 10% Flame retardant epoxy encapsulation. Dims. 4.7 x 13.7 x 12.5mm Lead pitch 10mm. Vishay Part BFC236845104
£0.65
Add:
Vishay 100nF 400V MKT368 Series
VPC1044

Vishay 100nF 400V MKT368 Series

Metallised Polyester 100nF 400V 10% Flame retardant epoxy encapsulation. Dims. 4.3 x 16.2 x 13mm Lead pitch 15mm. Vishay Part BFC236855104
£0.98
Add:
Vishay 220nF 100V MKT368 Series
VPC2241

Vishay 220nF 100V MKT368 Series

Metallised Polyester 220nF 100V 10% Flame retardant epoxy encapsulation. Dims. 4.5 x 13.6 x 12.5mm Lead pitch 10mm. Vishay Part BFC236825224
£1.07
Add:
Vishay 220nF 400V MKT368 Series
VPC2244

Vishay 220nF 400V MKT368 Series

Metallised Polyester 220nF 400V 10% Flame retardant epoxy encapsulation. Dims. 5 x 24 x 17mm Lead pitch 23mm. Vishay Part BFC236855224
£1.16
Add:
Vishay 1uF 100V MKT368 Series
VPC1051

Vishay 1uF 100V MKT368 Series

Metallised Polyester 1uF 100V 10% Flame retardant epoxy encapsulation. Dims. 7.5 x 16.5 x 17.5mm Lead pitch 15mm. Vishay Part BFC236825105
£1.57
Add:
Your IP Address is: 34.239.176.54
Copyright © 2024 Bitsbox. Powered by Zen Cart